Varför Yoga?

Varför Yoga?

Yoga betyder förena. Att förenas med det som vi oftast överser – den vi är. Yogaläran – Asthanga Yoga är ett system för självutforskning med åtta grenar. Ett system att lära känna oss själva ur ett multifacerat perspektiv. Att se hur jag behandlar jag mig själv och andra. Att lära känna kroppen och dess behov, hur den samspelar och vad den egentligen är för något. Att närma sig sin kärna, sitt djupaste och komma i kontakt med sig själv på ett plan bortom alla idéer om vem jag är.

Yoga ger frihet och balans i kroppen !

Yogarörelser som de flesta förknippar med Yoga är en gren i yogan där vi  är närvarande med kroppen i olika positioner – Asana. Dessa rörelser kan utövas på diverse sätt och olika typer av yoga använder asana för att ge frihet i kroppen. Vi lär oss om hur vi håller kroppen – kroppshållning och  förlänger kroppens leder och muskler, stärker, balanserar och ökar uthållighet. Detta ökar kroppsmedvetenheten du kan lättare höra kroppens behov och det blir enklare att veta hur du ska ta hand om dig kroppen så att den mår bra.

Yoga är stressreducerande!

Under Yogaasana  håller ett starkt prestigelöst fokus på kroppen istället för vardagliga krav och måsten och tar då en semester ifrån alla tankar. Yoga är inte prestationsbaserat som de mesta i vårt liv och vi lär känna vår kropp ur acceptans istället för prestation och med krav om att det ska vara på ett visst sätt. Yoga påverkar vårt autonoma nervsystem så att vi känner oss lugna och mer harmoniska.