Vad är mindfulness & hur hjälper det

Vad är mindfulness?

Mindfulnessmeditation handlar om att acceptera. Det är ett sätt att se på mer än en metod att förändra med.  Det är ett nyfiket sätt att observera/se på sig själv, andra och livet i det stora hela utan att bedöma det som man ser som bra eller dåligt. Det är ett öppet sätt att förhålla sig till livet genomsyrat med acceptans och lekfullhet.

Hur hjälper det?

Mindfulnessmeditation leder till självkännedom och acceptans och skänker praktiska verktyg i hanteringen av ditt känslo- och tankeliv och av kroppsliga sensationer såsom smärta och värk. Detta resulterar i att du blir mer lyhörd till dina och andras behov – du blir helt enkelt bättre på att ta hand om dig själv och andra. Mindfulness låter dig njuta av de enklare sakerna i livet såsom att fullt njuta av att duscha, äta eller lyssna till fågelsång.

Med hjälp av mindfulnessmeditation lär du dig att se dina tankar och tankemönster och hur de påverkar dig och din tillvaro. Du lär dig att förflytta fokus bort ifrån ogynnsamma tankar & idéer för att istället fokusera på något som är mer förankrat i här & nu.  Detta kan vara andetaget, kroppen eller ljud eller att känna det som känns i ögonblicket. Du tränar även upp koncentrationsförmågan att stanna på en plats (andetaget e.t.c) och att medvetet förflytta uppmärksamheten dit du väljer.

Mindfulness ger dig en helt ny kontakt och relation med dig själv och den inre upplevelsen vilket i sin tur påverkar relationen med allt.  Du känner di mer levande, upplever ökat välbefinnande och blir mer intresserad och upprymd av vardagliga ting. Det hjälper dig att se hur djupt, vackert och magiskt livet samtidigt som man inser att livet INTE är allvarligt. Detta är oerhört befriande.